روشویی
پخش تهران
 • روشویی های کابینت دار نرمال ، در طرح و اندازه های مختلف
 • روشویی چوبی ،
 • روشویی های سلطنتی
 • کمد های روشویی مدرن
روشویی کابینت دار روشویی

اپلیکیشن پخش تهران

نماد الکترونیک

logo-samandehi

کمد های روشویی ، آینه ، باکس

 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,439,200تومان1,265,600 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,582,000تومان1,392,200 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,362,600تومان1,198,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,071,700تومان943,200 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,299,000تومان1,142,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,260,600تومان1,108,400 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 843,000تومان741,700 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,541,200تومان1,355,500 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 2,347,400تومان2,065,800 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 9,381,600تومان961,000 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 778,700تومان681,800 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 741,700تومان653,400 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,061,500تومان933,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,151,600تومان1,013,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,030,900تومان906,400 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)

پر فروش ترین های فول ست