روشویی
پخش تهران
 • روشویی های کابینت دار نرمال ، در طرح و اندازه های مختلف
 • روشویی چوبی ،
 • روشویی های سلطنتی
 • کمد های روشویی مدرن
روشویی کابینت دار روشویی

اپلیکیشن پخش تهران

نماد الکترونیک

logo-samandehi

کمد های روشویی ، آینه ، باکس

 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 931,700تومان819,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,378,200تومان1,212,800 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,080,500تومان950,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 2,337,300تومان2,056,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,091,500تومان960,600 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,301,000تومان1,145,000 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 992,300تومان873,200 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 804,900تومان708,400 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 2,734,200تومان2,406,200 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,543,500تومان1,358,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,697,900تومان1,494,200 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,146,600تومان1,009,100 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,323,000تومان1,164,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,030,000تومان906,400 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,609,700تومان1,416,600 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)

پر فروش ترین های فول ست