روشویی
پخش تهران
 • روشویی های کابینت دار نرمال ، در طرح و اندازه های مختلف
 • روشویی چوبی ،
 • روشویی های سلطنتی
 • کمد های روشویی مدرن
روشویی کابینت دار روشویی

اپلیکیشن پخش تهران

نماد الکترونیک

logo-samandehi

کمد های روشویی ، آینه ، باکس

 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,177,000تومان1,035,800 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,571,800تومان1,383,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,080,700تومان951,100 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,386,300تومان1,219,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,083,700تومان953,600 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,212,900تومان1,067,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 922,500تومان811,800 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,146,200تومان1,008,700 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,404,900تومان1,107,200 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,317,300تومان1,159,200 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,017,500تومان895,400 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,140,700تومان1,003,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,469,000تومان1,292,700 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,801,100تومان1,585,000 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 2,510,600تومان2,209,300 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)

پر فروش ترین های فول ست