روشویی
پخش تهران
 • روشویی های کابینت دار نرمال ، در طرح و اندازه های مختلف
 • روشویی چوبی ،
 • روشویی های سلطنتی
 • کمد های روشویی مدرن
روشویی کابینت دار روشویی

اپلیکیشن پخش تهران

نماد الکترونیک

logo-samandehi

کمد های روشویی ، آینه ، باکس

 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,277,100تومان1,123,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 916,900تومان807,000 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,386,300تومان1,219,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 851,400تومان749,500 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 807,900تومان710,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,210,000تومان1,064,800 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 889,700تومان783,000 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,056,400تومان929,700 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,056,000تومان929,280 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,528,800تومان1,345,400 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,539,200تومان1,354,500 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 802,400تومان706,100 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 968,000تومان851,840 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 1,353,500تومان1,191,100 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)
 • قیمت روشویی کابینتی فول ست 2,069,100تومان1,820,900 تومان (کمد + سنگ + باکس + آینه)

پر فروش ترین های فول ست