روشویی را در چه ارتفاعی نصب کنیم

تاریخ: 1396/10/27

تعداد بازدید: 3142

ارتفاع استاندارد برای نصب روشویی چقر هست به تناسب قد افراد خانواده در ارتفاهای مختلف نصب میشود 

مثلا در خانوادهایی که قد بلند هستند در ارتفاع 90 از سطح زمین نصب میشود

کمد های دستشویی شاید طول و عرض متفاوتی داشته باشند ولی معمولا کمد دستشویی های با طول بلند را در ارتفاع پایین نصب میکنند تا قشنگ تر جلوه کند