روشویی را در چه ارتفاعی نصب کنیم


تاریخ: 1396/10/27


تعداد بازدید: 2063
کمد روشویی را در ارتفتع 80 و 85 و 90 نصب میکنند

ارتفاع استاندارد برای نصب روشویی چقر هست به تناسب قد افراد خانواده در ارتفاهای مختلف نصب میشود 

مثلا در خانوادهایی که قد بلند هستند در ارتفاع 90 از سطح زمین نصب میشود

کمد های دستشویی شاید طول و عرض متفاوتی داشته باشند ولی معمولا کمد دستشویی های با طول بلند را در ارتفاع پایین نصب میکنند تا قشنگ تر جلوه کند